Den svenska industrikoncernen Duroc förvärvar Universal Power Nordic

Duroc eftersträvar att bygga och utveckla en företagsgrupp med högkvalitativa industribolag och som ett led i detta arbete förvärvas Universal Power Nordic (UPN) av Malte Månson Holding.

”Det finns stora likheter mellan Durocs existerande verksamheter och UPN på hur kundnytta kan skapas”, säger John Häger, VD för Duroc.

Läs hela pressmeddelandet här