Garanti Perkins

Perkins garantivillkor

Alla fabriksnya Perkinsmotorer har minst 2 000 timmars, alternativt 12 månaders, garanti. För vissa modeller kan garantitiden utökas upp till tre år.
Större komponenter (block, topplock, vevaxel, kamaxel och vevstakar) har minst två års garanti, utan begränsningar.
Roterande elkomponenter (startmotor och generator) har 12 månaders garanti.
Alla originalreservdelar från Universal Power har upp till ett års garanti, räknat från inköpsdatum.

Garantin börjar gälla när motorn är levererad till första brukaren och täcker alla delar som kan behöva repareras samt arbetet och eventuell resa av en auktoriserad Perkinstekniker.

För att garantin ska gälla måste motorn vara brukad och ha servats enligt rekommendationerna i Perkins manual ”Operation and Maintenance”, som du kan ladda ner här.

 

För ytterligare information om Perkins garantivillkor, kontakta hos på reklamation@universalpower.se