Har du en reklamation?

Gällande procedur vid garanti- och reklamationsärenden

– allt i syfte att minimera tiden för stillestånd
 

Arbetsgången inom Universal Power har ett fokus på att omedelbart hjälpa dig som kund. Därför inleder vi alltid med att åtgärda eventuella fel som uppstått på en produkt eller maskin för att i nästa steg hantera reklamationsärendet.

I det fall du som kund ska reklamera en produkt ska ärendet hanteras enligt nedan:

  1. Först och främst beställer du en tid för reparation, alternativt en ny reservdel som ersättning för den del som ska bytas ut. Boka tid för reparation, ring våra servicetekniker 0142-29 91 70 alternativt mejla verkstad@universalpower.se. Gäller det reservdelar, ring 0142-29 91 39 eller mejla eftermarknad@universalpower.se

 

  1. Skicka därefter in din garantiansökan till reklamation@universalpower.se.

 

  1. Därmed sker ingen fakturering från Universal Power gällande vårt arbete under punkt 1). Om garanti- eller reklamationansökan bifalles utgår ingen kostnad för dig som kund. Om ansökan däremot avslås kommer arbetet eller reservdelen under punkt 1 att faktureras.


Läs mer om Perkins garantivillkor här.
Läs mer om Kubotas garantivillkor här.
Läs mer om Kohler/Lombardinis garantivillkor här.