Kohler garanti

Kohlers garanti

Alla Kohlers dieselmotorer har 2 000 timmars, alternativt tre års, garanti. Större komponenter har i vissa fall längre garantitid. För bensinmotorer kan garantitiden uppgå till två eller tre år, beroende på modell. Garantitiden räknas från och med inköpsdatum av motorn eller maskinen där motorn sitter.

För att garantin ska gälla måste motorn vara brukad och ha servats enligt rekommendationerna i respektive användarmanual, vilka du kan ladda ner här:

Bensinmotorer

Dieselmotorer

Klicka på ”Enter as guest”

För ytterligare information om Kohlers garantivillkor, kontakta hos på reklamation@universalpower.se