miljöpolicy

Universal Powers miljöpolicy

Vår miljöpolicy ska visa på vägar som kan möjliggöra en god livskvalitet utan att äventyra kommande generationer.

Vi ska:

* i vårt ledningssystem ha rutiner för verksamheten som tar hänsyn till de totala miljöproblemen

* säkerställa att de i vår organisation som skulle kunna åstadkomma betydande miljöpåverkan har kompetens

* ständigt arbeta med förebyggande åtgärder och förbättringar

* följa gällande lagstiftning och andra myndighetskrav

* öppet redovisa fakta vid förfrågan om vårt arbete och vår miljöpåverkan

* kommunicera vår policy till alla som arbetar för eller på uppdrag av vår organisation

 

Utformningen av Universal Powers verksamhetens ska ta hänsyn till:

          * energieffektivitet

          * inre och yttre miljökonsekvenser

          * att materialval och arbetsmetoder i möjligaste mån är kretsloppsanpassade