Bytesmotorer

Med lång erfarenhet och hög professionalitet har vi utvecklat ett eget varumärke: Universal Powers bytesmotorer. Vi strävar efter att överträffa kundernas förväntningar och vet att vid ett motorbyte krävs både snabbhet, ett attraktivt pris, kvalitet i alla led och självklart en garanti på både produkt och arbete. Och vi levererar. Från start till mål – en ny utbytesmotor av standardmodell inom en vecka!

När det gäller renoverade dieselsystem är det ingen som slår oss på fingrarna. Via ett nätverk av verkstäder och ett nära samarbete med originaltillverkarna förfogar vi över ett i stort komplett program av insprutare och insprutningspumpar.

Kontakta våra experter på bytesmotorer!


Perkins och Kohler

Stefan Karlström, tel 0142-29 91 00
stefan.karlstrom@universalpower.se

Kubota

Stefan Forsman, tel 0142-29 91 00
stefan.forsman@universalpower.se