Universal Power och miljön

Som leverantör av motorer till industrin och för marint bruk är Universal Powers engagemang för miljöanpassade produkter en viktig fråga för vår trovärdighet. Det innebär att såväl nationella som internationella överenskommelser och regelverk gällande nivåer av CO2-emissioner är direkt vägledande för innehållet i vårt produktsortiment.

Samtidigt ser vi en utveckling där traditionella motorer utmanas av alternativa tekniker och bränslen – som el, gas, solceller och olika typer av hybridlösningar. Här följer vi utvecklingen noga. Vi kommer även fortsättningsvis att ligga i teknikens framkant och alltid kunna leverera det bästa som finns på marknaden.

Universal Powers miljöpolicy

Vår miljöpolicy ska visa på vägar som kan möjliggöra en god livskvalitet utan att äventyra kommande generationers livskvalitet. Vi ska:

  • i vårt ledningssystem ha rutiner för verksamheten som tar hänsyn till de totala miljöproblemen
  • säkerställa att de i vår organisation som skulle kunna åstadkomma betydande miljöpåverkan har kompetens
  • ständigt arbeta med förebyggande åtgärder och förbättringar
  • följa gällande lagstiftning och andra myndighetskrav
  • öppet redovisa fakta vid förfrågan om vårt arbete och vår miljöpåverkan
  • kommunicera vår policy till alla som arbetar för eller på uppdrag av vår organisation.

 

Utformningen av Universal Powers verksamhetens ska ta hänsyn till:

  • energieffektivitet
  • inre och yttre miljökonsekvenser
  • att materialval och arbetsmetoder i möjligaste mån är kretsloppsanpassade.