Universal Power och miljön

Som leverantör av motorer till industrin och för marint bruk är Universal Powers engagemang för miljöanpassade produkter en viktig fråga för vår trovärdighet. Det innebär att såväl nationella som internationella överenskommelser och regelverk gällande nivåer av CO2-emissioner är direkt vägledande för innehållet i vårt produktsortiment.

Samtidigt ser vi en utveckling där traditionella motorer utmanas av alternativa tekniker och bränslen – som el, gas, solceller och olika typer av hybridlösningar. Här följer vi utvecklingen noga. Vi kommer även fortsättningsvis att ligga i teknikens framkant och alltid kunna leverera det bästa som finns på marknaden.