Whistle blower policy

Universal Power verkar för öppenhet, ärlighet och ansvarsfullt beteende. Våra anställda och affärspartners ska därför ger möjligheten att avslöja eventuella felaktigheter. Syftet med denna whistleblower-policy är att uppmuntra anställda och andra intressenter att rapportera om misstänkt uppförande utan risk för vedergällning, samt att säkerställa en lämplig utredningsprocess.

Läs mer om detta på våra ägare Duroc´s hemsida.